WEBCLOUD.CZ | DOMENA.CZ

Svět hostingu - Vše o hostingu na jednom místě | Kontakt na redakci

Činnost Rady pro reklamu

12.10.09autor: adminrubrika: Archív komentáře: View Comments

Rada pro reklamu funguje už od roku 1994 a mezi třicítkou jejích členů nechybí všechny významné reklamní a mediální agentury, asociace a oborová sdružení z oblasti reklamy i největší zadavatelé reklamy. Rada pro reklamu vznikla za účelem prosazování samoregulace reklamy. Hlavním cílem Rady pro reklamu je zajišťovat a prosazovat na území České republiky čestnou, legální, pravdivou, a decentní reklamu.

Rada pro reklamu se ve své činnosti opírá především o tzv. Etický kodex reklamy, na kterém se shodli všichni členové rady a řídí se jím. Kodex reklamy se liší stát od státu, podle historických, společenských a legislativních podmínek, nenahrazuje ale zákon, pouze ho doplňuje o ta etická pravidla, na která se legislativa nevztahuje. Důležité tedy je, že je reklama regulována pravidly, která přijal sám reklamní průmysl.

Každý, kdo se cítí pobouřen kteroukoliv reklamou, má možnost obrátit se se stížností na Radu, která případy přezkoumává. Její vliv se vztahuje na všechny formy reklamy, od tisku a plakátovacích ploch, přes zásilkové služby a kina, až po rozhlas, televizi a především také internet!

Rada pro reklamu jako nestátní a nezisková organizace nemůže udělovat žádné finanční pokuty či jiné sankce, vydává jen rozhodnutí, která mají formu doporučení. Při nerespektování těchto doporučení v případech překračujících zákon může Rada pro reklamu předat podnět příslušnému Krajskému živnostenskému úřadu, který má pravomoc udělovat sankce.

Rada pro reklamu je vzácnou ukázkou samoregulace reklamního trhu, která v mnoha zemích vůbec nefunguje. Jen málokdy si některý obor dokáže poradit tak, aby se obešel bez vleklých soudních řízení a neodborných úředních rozhodnutí a buďme proto rádi, že to český reklamní trh dokázal a přejme si, aby to tak vydrželo.

]]>

Nostalgické domény

12.10.09autor: adminrubrika: Archív komentáře: View Comments

Doménové registry vznikají i zanikají, v rychle se měnícím světě domén se ale dostává pozornosti spíše těm nově vznikajícím a připravovaným. Rozhodl jsem se proto ohlédnout se také zpět na domény, které už pravděpodobně navždy zůstanou vyhrazeny jen vzpomínkám.

.CS

Samozřejmě nemůžeme začít jinou doménou než .CS, národní doménou Československé federativní republiky. Ta byla ustavena krátce po revoluci v průběhu roku 1990 a byla oficiálně používána až do roku 1993. Ještě v červnu 1994, kdy už většina držitelů přešla na domény .CZ a .SK, bylo v provozu na 2 300 domén .CS a v roce 1995 byl tento doménový prostor zablokován.

Nebyl to ale její úplný konec, v roce 2003 byla přiřazena státnímu útvaru Srbsko a Černá Hora, který se brzy také rozdělil a v roce 2006 nahradil doménu .CS doménový registr .RS (Srbsko) a v minulém roce také .ME (Černá Hora). U států bývalé Jugoslávie se ještě trochu zastavíme, protože k 30. září tohoto roku definitivně skončila doména .YU.

.YU

Registr .YU vznikl v roce 1989 ještě coby doména Jugoslávské socialistické republiky. Po rozpadu Jugoslávie připadla doména nakrátko Slovincům, pak přešla na Srbsko a Černou Horu (stejně jako .CS) a od roku 2006 už doména není podporována. Doména .YU ale byla stále v provozu a i 15 let po rozpadu Jugoslávie zůstávalo aktivních více než čtyři tisíce domén.

S rozpadem Jugoslávie také souvisel vznik celé řady nových domén, jako .BA (Bosna a Hercegovina – 1996), .HR (Chorvatsko – 1993) či .SI (Slovinsko – 1993). Mnoho obyvatel těchto států stále s nostalgií vzpomíná na zašlou slávu Jugoslávie a masové žádosti na ICANN o další prodloužení domény .YU jsou toho důkazem.

.DD

Další nám blízká doména byla i .DD, náležící Německé demokratické republice, neboli Východnímu Německu. Nikdy se ale nedostala do praktického nasazení. Když se obě Německa spojila, mělo už Západní Německo vyhrazenu doménu .DE, která se stala v roce 1990 národní doménou Německé spolkové republiky a dnes patří k největším doménovým registrům. Ve stejném roce tedy byla oficiálně zrušena i doména .DD, nebyla už nikdy využita a dnes si na ni vzpomene jen málokdo.

.GB

Podobný osud potkal například i doménu .GB, která měla být určena Velké Británii. Ta se ale za nevysvětlených okolností na poslední chvíli rozhodla dát přednost doméně .UK (Spojené Království) a britské společnosti tak dnes sídlí na subdoméně CO.UK, přitom moc nechybělo. Británie má ale doménu .GB stále rezervovánu a nedá se vyloučit, že pro ni jednou najde nějaké využití.

.NATO

Za zmínku stojí také doména .NATO, určená komu jinému než stejnojmenné organizaci. Byla zřízena už na počátku osmdesátých let a patří tak mezi vůbec první doménové registry. K roku 1996 ale byla zrušena a NATO přesunulo své činnosti na doménu NATO.INT.

.SU

Zabýváme-li se nostalgickými doménami, pak nemůžeme vynechat tu nejnostalgičtější – doménu Sovětského svazu .SU (podle Soviet Union). Tento registr existuje od roku 1990 a je administrován organizací RIPN. Záměrně o této doméně mluvím v přítomném čase, protože na rozdíl od ostatních zmíněných je stále aktivní a v provozu.

Dokonce je zajímavé, že lze domény .SU stále registrovat, i když je sporné, zda to pravidla ICANN dovolují. Každý z nástupnických států bývalého Sovětského svazu má už vlastní doménu a Ruská federace, pod níž spadá doména .SU, používá už řadu let výhradně doménu .RU.

Je tedy otázkou, co bude s doménou .SU dál. Není pravděpodobné, že by se Sovětský svaz znovu zformoval, stesk po starých časech a nostalgie mnoha lidí jsou ale tak silné, že ani ICANN a IANA se neodvážili doménu zrušit. Počet registrovaných domén .SU tak neustále roste a v současnosti je jich více než 82 tisíc!

Je jisté, že v budoucnu budou postupně zanikat i další doménové registry. I když nám to dnes může připadat těžko představitelné, nemůžeme vyloučit, že .CZ doména nepřežije toto století na úkor domény .EU. Bude-li budoucí internet stále založený na doménách, může se stát, že budou příští generace vzpomínat na doménu .CZ stejně nostalgicky, jako si dnes připomínáme uvedené zaniklé domény.

]]>

Jak na Total Commander I. díl

18.09.09autor: adminrubrika: Archív komentáře: View Comments

Na začátek neuškodí si aplikaci Total commander (dále již jen TCM) alespoň v rychlosti představit. Jedná se o správce souborů, určeného pro platformu Windows (tedy náhrada Windows průzkumníka). Aplikace pracuje s osvědčeným layoutem, kdy je pohled na adresářovou strukturu rozdělen na dvě části.

Pasovat však TCM jen do role „obyčejného“ správce souborů by byla chyba. Program obsahuje mnoho dodatečných integrovaných funkcí, které lze dále pomocí pluginů rozšiřovat, a tím umožňuje ještě více zjednodušit a urychlit každodenní rutinní operace se soubory.

V tomto dílu našeho seriálu se blíže podíváme na zavedené známé a méně známé klávesové zkratky této aplikace. Znalost klávesových zkratek je pro plnohodnotné a efektivní využití této aplikace stěžejní. Dokonce existují funkce, které lze provést jen pomocí klávesových zkratek,neboť pro ně neexistuje žádná ekvivalentní „klikatelná“ položka v menu.

Všechny popisované funkce, tipy a triky v tomto seriálu se budou vztahovat výhradně k poslední vydané verzi této aplikace – Total Commander 7.50 RC2 for Windows (uvolněno 27.8.2009). Software je možné bezplatně stáhnout ze stránek vývojáře: ghisler.com, a to jak ve verzi pro Windows XP/Vista/Windows7, tak i pro platformu Pocket PC (Windows mobile) a Windows CE.

Nyní již přejdu k seznamu užitečných klávesových zkratek (někdy se může jednat i o trojhmaty). Podotýkám, že seznam samozřejmě neobsahuje všechny zkratky. Kompletní seznam je k dispozici přímo v nápovědě pro TCM, kterou lze vyvolat přes klávesou F1.

SHIFT + F4

V jedné operaci vytvoří a otevře nový soubor.

ALT + Shift + Enter

Spočítá a zobrazí velikost všech adresářů.

Ctrl + B

Zobrazí soubory ze všech složek v jednom výpisu.

Ctrl + Q

Rychlý náhled na soubor ve druhém panelu.

Ctrl + Shift + Enter

Vloží do příkazové řádky cestu k souboru.

Alt + F9

Rozbalí archivní soubor do druhého panelu.

Ctrl +T

Vytvoří nový panel (zavřít jej můžete přes Ctrl + W). Kombinace Ctrl + šipka nahoru otevře nový panel se složkou, na které je kurzor.

Shift + F2

Porovná seznamy souborů v panelech a označí rozdíl.

Alt + kurzorová šipka vpravo/vlevo

Historie procházených adresářů zpět/vpřed.

Ctrl + F

Připojení k FTP serveru

Ctrl + Alt + písmeno

Rychlé vyhledání názvu souboru (dle počátečního písmena) v aktuální složce

Alt+F7

Vyhledávání

Ctrl+M

Hromadné přejmenování

 

V následujícím dílu, který se taktéž bude zabývat aplikací TCM, se zaměříme na bezpečnost. Jak jsem již zmínil, aplikace obsahuje mnoho zabudovaných funkcí, z nichž nechybí ani interní FTP klient. Povíme si, jak v TCM ukládat heslo k FTP účtům šifrovaně a jak šifrovat i samotnou komunikaci s FTP serverem.

]]>

Hrozba IPv4

18.09.09autor: adminrubrika: Archív komentáře: View Comments

Když počátkem osmdesátých let vznikal protokol nazvaný IPv4, nikdo nečekal, že se v budoucnu připojí k jedné síti miliardy počítačů, telefonů a webkamer. V uplynulém desetiletí se párkrát našlo přechodné řešení, jak o něco oddálit úplné vyčerpání, ale protokol IPv4 má zkrátka své hranice.

Jeho následníkem je protokol IPv6, ale jeho zavedení vůbec není snadné, rychlé ani levné. IP adresy jsou natolik dokonale zabudovány do protokolů TCP/IP (základní protokol pro komunikaci mezi počítači), že jejich prosté zvětšení není dost dobře možné a přechod na jinou velikost adres znamená nutnost celý systém vyměnit. .

Takový přechod proto vyžaduje spolupráci na celosvětové úrovni, všeobecné odhodlání a nezměrné investice, přitom ničeho z toho se zatím nedostává. Všichni se tak svou pasivitou podílejí na největší hrozbě pro internet, která může v lepším případě vyústit v zastavení dalšího růstu internetu, v tom horším případě pak v rozpad jeho struktury a podstaty.

V přechodu na nový protokol jsou ve světě nejdále asijské státy, které nejvíce pociťují nedostatek IP adres způsobený rychlým rozvojem internetu v této části světa. Spojené státy jsou zatím při zavádění IPv6 zdrženlivé a poukazují na nutné počáteční investice provozovatelů. V ČR se o rozvoj IPv6 výraznou měrou zasadila síť CESNET a dnes již není problém připojit se u nás k internetu protokolem IPv6. Běžným uživatelům internetu však zatím IPv6 nenabízí výraznější přínos, hlavní výhody přijdou až s nasazením nových aplikací, které budou vycházet z možností nového protokolu.

To poslední, co bychom potřebovali v případě jakéhokoliv vyhrocení, by bylo zapojení státních úřadů. Vlády by řešení možná přinesly, ale můžeme si být jisti, že by to nebylo zadarmo a pro všechny uživatele by to znamenalo velmi bolestivý a nezvratný proces.

Máme před sebou sice dlouhý, náročný a drahý přechod na nový protokol, ale jde o jeden z hlavních zlomů v historii vývoje internetu, který přinese několik převratných zlepšení a odstraní velkou část nedostatků současného internetu. Nezbývá nám než doufat, že to hlavní internetové instituce včas pochopí a vyřeší tuto situaci dřív, než bude úplně pozdě. Bohužel, zatím nic nenasvědčuje tomu, že by měl někdo účinný recept, jak přechod na IPv6 provést hromadně a bezbolestně.

]]>

Co je PNG

18.09.09autor: adminrubrika: Archív komentáře: View Comments

Byl vyvinut jako zdokonalení a náhrada formátu GIF, který byl patentově chráněný (algoritmus LZW84 – dnes jsou již patenty prošlé). PNG nabízí podporu 24 bitové barevné hloubky a na rozdíl od GIF nemá omezení na maximální počet 256 barev současně.

PNG tedy do jisté míry nahrazuje GIF, nabízí více barev a lepší kompresi (algoritmus Deflate + filtry). Navíc obsahuje osmibitovou průhlednost (tzv. alfa kanál), což znamená, že obrázek může být v různých částech různě průhledný (tzv. RGBA barevný model). Nevýhodou PNG oproti GIF je praktická nedostupnost jednoduché animace, pro kterou sice existují 2 návrhy APNG a MNG, ale zatím se neprosadily. PNG je podobně jako formáty GIF a JPEG ideální pro použití v prostředí internetu.

Srovnání s formátem JPEG

JPEG může vytvářet menší soubory než PNG pro fotografie a fotorealistické vizualizace, protože používá ztrátovou kompresi speciálně navrženou pro fotografii. PNG má ve stejné kvalitě 5-10krát větší soubory.

PNG je naopak lepší než JPEG pro obrázky obsahující text, čárovou grafiku, čisté barevné plochy a ostré barevné přechody. JPEG nepodporuje průsvitnost. Tam, kde se vyskytují jak fotografické, tak grafické prvky, je třeba se rozhodnout mezi čistým zobrazováním bezeztrátového PNG nebo malým souborem ztrátového JPEG.

JPEG je také špatným rozhodnutím pro archivování obrázků pro další zpracování. To dělá PNG vhodnějším pro ukládání dočasných fotografií vyžadujících další úpravy. Teprve finální fotografie určená k distribuci může být uložena jako JPEG se ztrátou detailů. PNG může také obsahovat metadata, avšak nejsou nijak striktně definována, jako u JPEGu (formát Exif obsahující informace o digitální kameře, čase, expozici, atd. které jsou potřebné pro profesionální fotografy).

JPEG je historicky předurčený formát pro distribuci velkých fotografií na internetu, pro které je lepší, než dříve používaný GIF.

Kdy a jak PNG použít?

Z

Činnost RRTV

18.09.09autor: adminrubrika: Archív komentáře: View Comments

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání funguje od roku 1992 a má 12 členů, které volí na šest let poslanci parlamentu. Její složení tedy zhruba odpovídá aktuálně nejsilnější parlamentní straně. RRTV určuje, kdo smí provozovat televizní nebo rozhlasový kanál, tzn., uděluje licence novým i stávajícím televizním společnostem a rádiím a dohlíží na dodržování Zákona o rozhlasovém a televizním vysílání.

Kdo z provozovatelů vysílání uvedený zákon poruší, může mu být licence odebrána, to se ale nestává. Může ovšem udělovat pokuty i občanům, kteří se nějakým způsobem proviní proti vysílání. Nejznámějším případem je zásah do vysílání uměleckou skupinou Ztohoven, která do ranního vysílání panoramat zařadila atomový výbuch. RRTV udělila třem účastníkům této skupiny pokutu 150 000 Kč za „zasahování do obsahu programu provozovatele vysílání a provozovatele převzatého vysílání a porušení povinnosti týkající se výroby nebo vysílání pořadů“.

Na druhou stranu ale může kterýkoliv občan vznést stížnost na nekvalitní příjem nebo proti pořadu či stanici porušující zákon. Jde o případy, kdy existuje podezření z ohrožení fyzického, psychického nebo mravního vývoje dětí a mladistvých či o porušení objektivity a vyváženosti pořadů.

Bohužel, jak jsem zmínil už v úvodu, vzniká nový zákon, nazvaný „Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání“, který ukládá každému zájemci o provozování internetové televize povinnost požádat Radu o registraci a platit správní poplatky. RRTV pak za to bude dohlížet na daný web, zda svým obsahem neporušuje citovaný zákon.

RRTV má za 17 let svého působení na svém kontě celou řadu skandálů a chyb, jejichž výsledkem byla například prohraná arbitráž se společností CME, která stála Českou republiku 10 miliard korun.

Nápad svěřit Radě dohled nad internetovým vysíláním proto samozřejmě nevítá snad nikdo, zvláště když je RRTV spíše politický než profesní orgán.

Nezbývá tedy než doufat, že bude zákon rozumně navržený a že RRTV bude svého postavení zneužívat co nejméně. V každém případě tím český internet opět ztratí něco ze své svobody a navrhovaný zákon zkomplikuje život všem, kdo chtějí na internetu poskytovat audio a video.

]]>

Page 3 of 812345...Last »
© 2018 Svět hostingu - vše o hostingu a doménách