WEBCLOUD.CZ | DOMENA.CZ

Svět hostingu - Vše o hostingu na jednom místě | Kontakt na redakci

Čísla na prodej

13.02.09autor: adminrubrika: Archív komentáře: View Comments

Vedle obchodování s doménami, o kterém už toho bylo napsáno hodně, tiše prosperuje také obor, který by se dal pojmenovat jako trh s čísly. Myšlenka obchodování s čísly vychází jednoduše z toho, že čísla jsou pro vzájemnou komunikací lidí stále důležitější a zapamatovatelná čísla mohou mít vysokou hodnotu, zatímco jejich pořizovací cena bývá žádná nebo jen symbolická. Řeč bude o všech číslech, která lze do určité míry vlastnit a převádět, to znamená nejen různé typy telefonních čísel, ale také čísla pro instantní komunikaci (ICQ, MSN, AIM…) a v neposlední době dokonce také IP adresy.

Snaha uživit se sbíráním a prodáváním čísel se může zdát šílená, ale ve skutečnosti to ale bývá pečlivě vypočítaná a naplánovaná investice s nízkým rizikem a vysokou návratností. K současného růstu trhu s čísly přispívá fakt, že mnoho společností v poslední době opouští sídla a prodejny s drahými nájmy a své zákazníky obsluhují především internetovou a telefonickou komunikací. V této situaci už není tak důležitá prestižní a dobře dostupná fyzická adresa, jako spíš respektovaná a snadno zapamatovatelná čísla a domény.

Cílem společností je proto nalézt a získat taková čísla, která by na jedné straně budila důvěryhodnost a respekt (tzv. „stará čísla“) a na druhé straně byla snadno zapamatovatelná (tzv. „zlatá čísla“), přičemž kombinace obou představuje nejvyšší hodnotu. Pojďme se tedy podívat na to, jaká čísla to jsou a jak se získávají.

Nejžádanější kategorií čísel jsou v současnosti samozřejmě čísla telefonní, zvláště pak mobilní čísla a tzv. zelené linky 800. Zajímavá čísla lze často sehnat v běžné podobě předplacených SIM karet přímo v prodejnách mobilních operátorů, ovšem k regulérnímu obchodování to nestačí. Opravdová zlatá čísla nabízejí operátoři za jiných podmínek nebo za podstatně vyšší ceny, i tak se ale investice mnohonásobně vrátí. Proto také obchodníci vždy s napětím očekávají otevření nové číselné řady (úvodní trojčíslí), aby se ucházeli o nová zlatá čísla.

K dosažení onoho dojmu důvěryhodnosti a respektu ale nestačí jen snadno zapamatovatelné číslo a je potřeba se poohlédnout po číslech, která vznikla spolu s příchodem prvních mobilních telefonů, tedy číselné řady 601, 602, 603 a 604. Poselství, které vysílá držitel takové čísla, zní: „Mám své číslo déle než vy, můžete mi věřit!“. Vyplatí se proto zaměřit především na hledání „starých zlatých čísel“, která jsou příslibem dobrého zúročení vložené námahy. Největšími zájemci o tato čísla jsou pak subjekty, jejichž podnikání přímo závisí na zapamatování telefonního čísla, jako například taxi, informační služby, donášky, půjčky, servisní služby a další.

Celá řada společností také předpokládá, že jim budou zákazníci volat často a dlouho a aby jim vyšli vstříc, nabízejí několik čísel, mezi nimiž jsou zastoupeny sítě všech mobilních operátorů a ti, kdo mají zvýhodněné volání do vlastní sítě, pak mohou výrazně uspořit. Někdo jde však ještě dál a touží získat stejnou šestimístnou kombinaci čísla u dvou nebo i tří operátorů. Zde nastupují do akce specialisté na čísla, kteří už zpravidla ve své sbírce několik takových úlovků mají. I tak jsou ale pryč časy, kdy bylo možné získat ta nejatraktivnější stejná čísla u různých operátorů. Takovou kombinací, jako například 603 111 111 a 604 111 111, se dnes může pochlubit už jen málokdo.

I tak lze ale zajít ještě dál, a sice nabídnout zákazníkům kontakt na tzv. zelenou linku 800, stručně řečeno číslo pro volání na účet volaného. Až donedávna bylo pronajímání těchto linek velmi nákladné, ale s příchodem malých telekomunikačních společností, hlavně z oblasti VoIP a internetové telefonie, se výrazně zostřila konkurence a ceny poklesly tak, že si dnes může zelenou linku dovolit podstatně více firem, než před několika lety. Na druhou stranu jsou tím ale všechna nejatraktivnější čísla vyčerpaná a kdo chce takové číslo vlastnit, nezbývá mu, než ho draze vykoupit nebo levně pronajmout od některého z malých operátorů, kteří stále ještě vlastní množství zajímavých a nevyužitých „osmistovek“.

Není ale vždy nutné snažit se získat za každou cenu tu nejlepší zelenou linku. Mnoho společností už objevilo kouzlo toho, že lze k lepšímu zapamatování převést čísla na písmena, odpovídající tlačítkům mobilního telefonu. Je však nutné vtěsnat se nebo roztáhnout na 6 znaků, pěkným příkladem je třeba číslo 800 144 686 společnosti IGNUM, prezentované jako 800 1IGNUM.

Dobrou alternativou zelených linek jsou nedávno zavedené tzv. modré linky s předvolbou 844, kdy volající platí cenu hovoru blízkou místnímu tarifu. Číselné kombinace modrých linek zatím nejsou tak vyčerpané, jako osmistovky a je tedy zatím z čeho vybírat.

Jak ale stojí v úvodu tohoto článku, trh s čísly se neomezuje jen na telefonní čísla. Stále více společností nabízí technickou nebo prodejní podporu ve formě instant messagingu, především MSN nebo v Českých zemích populární ICQ. Specifickou vlastností ICQ je především to, že nelze ovlivnit volbu čísla, které nový uživatel získá a přidělování probíhá pořadově. Z ICQ čísla lze tedy vyčíst, zda se někdo registroval teprve před pár dny nebo naopak před pár lety. Nejdůvěryhodnější jsou tedy sedmimístná a osmimístná ICQ čísla a snahou každé větší společnosti je takové číslo získat.

Další zmíněnou oblastí čísel jsou IP adresy. Samozřejmě neexistuje moc serverů, jejichž vlastníci by potřebovali nebo chtěli mít snadno zapamatovatelnou IP adresu, ale najdou se i tací. Hodnota IP adres však spočívá v tom, že je jich na rozdíl od jiných typů čísel omezené množství a rychle jich ubývá. Přechod z IPv4 na IPv6 přitom neprobíhá ani zdaleka tak, jak je nutné pro zabránění vyčerpání současných adres a dnes už tedy není otázkou, zda IP adresy dojdou, nýbrž kdy. Celá řada investorů po celém světě proto rezervuje vlastní rozsáhlé bloky IP adres pro budoucí výhodné zhodnocení.

Pronajmout si vlastní IP adresy však může téměř kdokoliv s hostovaným serverem od ISP, který nabízí adresy k pronájmu. Cena IP adres se však nedá do budoucna odhadovat ani garantovat. Rozšiřování internetu je na IP adresách přímo závislé a těžko předvídat, kam se vyšplhá cena pronájmů po jejich vyčerpání.

Investice do čísel je zajímavou příležitostí pro odborníky, kteří nechtějí rozvíjet vlastní velkou společnost, ale zaměřit se na specializovaný obor, který má opravdové zhodnocení teprve před sebou. Patříte-li naopak mezi ty, kdo mohou v budoucnu potřebovat atraktivní čísla, neváhejte a pořiďte si je nyní, dokud je jejich cena stále ještě symbolická.

]]>

Co je SPF

14.01.09autor: adminrubrika: Archív komentáře: View Comments

Proč nestačí standardní antispamová ochrana?

SMTP (protokol pro odesílání elektronické pošty) byl standardizován již v

Činnost IWF

14.01.09autor: adminrubrika: Archív komentáře: View Comments

Organizace IWF vznikla ve Velké Británii už v roce 1994 a postupně si získala velký vliv v rámci Evropské Unie a USA. Klade si za cíl udržovat a poskytovat aktuální seznam všech webů na světě, obsahujících sexuální zneužívání dětí a dále pak v Británii hostovaný obsah s obscéností a podněcováním k rasové nenávisti, který má sloužit poskytovatelům internetu k zablokování přístupu k závadnému obsahu.

IWF je soukromým subjektem, založeným a financovaným společnostmi z oblasti internetu (především poskytovatelé služeb). Moc této organizace spočívá především v tom, že vyjednává rovnou s vládami států a nadnárodními subjekty. Jako první si vzala na mušku domovskou Velkou Británii, kde byl filtr od IWF přikázán všem britským poskytovatelům internetu zákonem Control of Internet AccessAct z roku 2006. Postupně se tímto zákonem začaly inspirovat i další země, jako je Francie, Finsko a zčásti i USA. Zde je také potřeba zmínit, že IWF neposkytuje svůj seznam jako bezplatnou službu.

Zavedení nuceného blokování URL adres od IWF ve Francii se nepřímo dotklo i České republiky, když se původem francouzská společnost Vodafone rozhodla blokovat odkazy i ve všech svých pobočkách zákazníkům, využívajícím přístup k internetu. U české veřejnosti to však vyvolalo takovou vlnu nevole, že česká odnož Vodafone tento filtr brzy zase zrušila. Zmíněný seznam od IWF však dobrovolně odebírá řada dalších poskytovatelů internetu a využívá jej jako seznam URL adres, které mají být blokovány (často i bez vědomí zákazníků).

Podívejme se tedy na to, jak tento seznam závadných URL adres vzniká. IWF provozuje horké linky napříč všemi komunikačními kanály a sbírá tipy na závadné weby, které jí ohlásí různí nadšenci a aktivisté. Zaměstnanci IWF pak každý odkaz osobně prověří a pokud jej vyhodnotí jako závadný, putuje na seznam. Důležité však je, že posuzování konkrétního obsahu vychází z britských zákonů. A to jak u obsahu se sexuálním zneužíváním dětí, kterou IWF sleduje a po celém světě, tak i u obsahu obscénního a vyzývajícího k rasové nesnášenlivosti, kde se IWF zabývá jen „britským“ obsahem. Podrobnější informace o tomto procesu můžete nalézt na stránce http://www.iwf.org.uk/public/page.148.437.htm

Jednou za čas však dochází k tomu, že se na seznam závadných adres dostane vlivem byrokracie i některý z velkých renomovaných serverů, jakým byla v posledním případě Wikipedia. Šlo přitom jen o zobrazení obálky hudebního alba Virgin Killer z roku 1976 od skupiny Scorpions, která je na Wikipedii k vidění už řadu let. Každý takovýto přehmat samozřejmě neprospívá dobré pověsti IWF a občas se tak vynoří na světlo další důvod, proč si seznam blokovaných URL adres nezaslouží stoprocentní důvěru.

Příčina nepopularity IWF je přitom jednoduchá. Tipy na závadné weby jsou získávány od dobrovolníků bez jakýchkoliv nároků na kvalifikaci, následné posuzování závadnosti se řídí více pokyny a směrnicemi než zdravým rozumem a výsledný seznam je pečlivě střeženým tajemstvím, k němuž má přístup jen několik málo správců. Vzniká tak neprůhledné anonymní prostředí, které nabízí ideální podmínky ke korupci a zneužívání náhle nabytého vlivu.

Přestože organizace IWF sleduje dobré záměry a má prospěšné cíle, není zatím natolik otevřená, jak by internetová veřejnost vyžadovala od podobné instituce a nepovažuje ji proto za dostatečně objektivní a důvěryhodnou, aby mohla filtrovat obsah evropských či dokonce celosvětových uživatelů internetu.

]]>

Život českých domén

14.01.09autor: adminrubrika: Archív komentáře: View Comments

Nejprve něco málo z historie českých domén. Ta se začala psát v roce 1994, kdy bylo registrováno první doménové jméno s koncovkou CZ. První roky provozu byly poněkud neutěšené a odpovídaly tehdejšímu stavu a vývoji internetu. Dnešní správce centrálního registru CZ domén, sdružení CZ.NIC, vzniklo až v roce 1998 dohodou patnácti hlavních poskytovatelů internetových služeb.

Sdružení CZ.NIC převzalo vedení centrálního registru a zpoplatňování doménových služeb a zavedlo ´Pravidla registrace doménových jmen v doméně .CZ´, která platí s mírnými úpravami dodnes. Teprve až v roce 2003 dochází k decentralizaci registrace domén a vznikají tedy první komerční registrátoři, nabízející domény široké veřejnosti. Začíná tak rychlý nárůst počtu registrovaných domén a postupné snižování cen včetně zrušení jednorázového registračního poplatku.

Zatím poslední velký průlom nastal v uplynulém roce po zavedení nových pravidel. České domény se tím opět zlevnily, otevřely zahraničním zájemcům a umožnily nezveřejňovat některé osobní údaje. To zvedlo další vlnu zájmu, která se projevila v podobě 14ti tisíc nových domén měsíčně a zvýšený zájem o domény stále pokračuje. Dne 22. prosince 2008 dosáhl počet CZ domén hranice půl milionu a zjednodušeně lze říci, že na každých dvacet Čechů teď připadá jedna česká doména.

Drtivou většinu držitelů domén tvoří živnostníci, společnosti a organizace a pravděpodobně to tak ještě dlouho zůstane. Důvod spočívá jednoduše v tom, že pro osobní život zatím zpravidla vlastní doménu nepotřebujeme, naopak pro podnikání se doména stává stále nutnější podmínkou. Sami pro sebe si lidé nejčastěji registrují svá vlastní jména nebo jména rodin.

Přestože registraci CZ domén nabízí v současnosti 25 oprávněných registrátorů, převážná část trhu je rozdělena mezi tři největší a nejstarší registrátory. Téměř 25 % registrovaných domén spravuje společnost Internet CZ a o druhou příčku se pak dělí společnosti IGNUM a Active 24 s podílem přes 18 %. Ceny CZ domén se u většiny registrátorů pohybují v rozmezí 200 – 300 Kč na 1 rok a hlavní rozdíly mezi registrátory jsou hlavně v kvalitě a ceně dalších přidaných služeb.

Doménu CZ si dnes může registrovat téměř každý, bez ohledu na věk nebo státní příslušnost, stačí dodržet několik základních pravidel. Doména se musí skládat pouze z písmen, číslic a pomlček, přičemž nesmí pomlčkou začínat ani končit a může být dlouhá maximálně 63 znaků. Domény, které by využily tuto extrémní délku, zatím neexistují, ale do budoucna mohou být zajímavou alternativou.

Z počtu registrovaných domén je jasné, že téměř všechny atraktivní domény jsou již zaregistrovány. Těžko byste tak hledali volné jednopísmenné a dvoupísmenné domény. Nebereme-li v úvahu kombinace s čísly, pak ani třípísmenných domén už moc nezbývá, stejně jako používaných jednoslovných pojmů. Předpokládáme-li, že do konce roku 2012 přesáhne počet CZ domén 1 milion, je pravděpodobné, že brzy zmizí i poslední zajímavé domény.

Každý, kdo dnes usiluje o podnikání na atraktivní doméně, nemá zpravidla jinou volbu než si koupit nebo pronajmout doménu nacházející se v cizím držení. Do médií unikla celá řada zpráv o českých doménách, prodaných za částky v řádu milionů a vznikl tak mýtus o astronomických cenách domén, který nabudil další vlnu zájmu doménových spekulantů. Existují tak společnosti i jednotlivci, držící stovky až tisíce domén pro budoucí odprodej případným zájemcům.

Cena atraktivní domény ale nemusí být vždy závratná a existují specializované oborové portály jako Doména-domén.cz, které pravidelně zveřejňují tipy na levné domény a také na dosud volné atraktivní domény. Cenově přijatelným řešením je i pronájem, který nabízí stále více firem, často i s možností garantované ceny za budoucí odkoupení. Přestože poplatky za držení domén klesají, ceny prodeje a pronájmu komerčně zajímavých domén na trhu neustále rostou.

Nejdiskutovanějším tématem pro budoucnost českých domén je zvažované zavedení diakritiky, tedy háčků, čárek a kroužků. Diakritika v internetových doménách sice funguje v řadě zahraničních zemí (z našich sousedů je to Německo, Rakousko a Polsko), její zavedení v tomto stádiu vývoje českého internetu je však úkol přinejmenším velmi komplikovaný a sporný. Přinesl by totiž kromě nových možností také desítky právních sporů a technických či jazykových bariér.

Systém DNSng je na diakritiku připravený, sdružení CZ.NIC ji však začne zavádět teprve v okamžiku, kdy se většina české internetové veřejnosti vyjádří souhlasně. Například v anketě na serveru Domena.cz bylo rovných 58 % návštěvníků proti zavedení diakritiky, 24 % se vyjádřilo pro a 18 % hlasujících zatím neví. Více informací o problematice diakritiky v českých doménách najdete na adrese www.háčkyčárky.cz.

Možná si kladete otázku, zda tu bude doména CZ navždy, nebo ji jednou vystřídá nějaká jiná. Jedinou konkurencí pro domény CZ je do budoucna doménový prostor EU, který bude na území Evropské unie nabývat na významu. Už teď jsou registrovány téměř 3 miliony EU domén a kdo bude chtít rozvíjet svou činnost za hranice ČR, bude doména EU jeho jasnou volbou.

Vše ale nasvědčuje tomu, že počet registrovaných českých domén do budoucna ještě výrazně přibude a nikdo se neodvažuje předpovídat, kdy (a zdali vůbec) se jejich růst zastaví. České domény jsou dobrou investicí, jejich hodnota se v budoucnu přiblíží hodnotě nemovitostí a nepochybně se stanou významnou součástí rodinného dědictví. Z nadcházející generace si pak už jen málokdo dokáže představit, že někdy existovala možnost registrovat si za symbolické částky zajímavé volné domény.

]]>

Page 8 of 8« First...45678
© 2018 Svět hostingu - vše o hostingu a doménách