WEBCLOUD.CZ | DOMENA.CZ

Svět hostingu - Vše o hostingu na jednom místě | Kontakt na redakci

Proč nelze vlastnit doménu

22.10.10autor: adminrubrika: Archív, Články

Pojem „doména“ není nikde definován a z právního hlediska je pouze zkráceným označením pojmu „doménové jméno“. Ani tento pojem však nenaleznete v žádném zákonu platném na území České republiky a dokonce ani v rámci vyhlášek EU. Jediná existující definice pojmu „doménové jméno“ se nachází v Pravidlech registrace doménových jmen v ccTLD.cz vydaných sdružením CZ NIC. Přestože každý uchazeč o doménu musí při registraci potvrdit, že s těmito pravidly souhlasí, jen málokdo si je skutečně přečte. Výsledkem pak mohou být i zdlouhavé právní potyčky.

Česká pravidla definují doménové jméno takto: „Doména druhého stupně je tvořená povolenou kombinací povolených znaků.“. To však nijak neusnadňuje práci právníkům, kteří si pod tím dokážou představit ledacos. Zatím se všichni shodují na tom, že problematika domén spadá do civilního práva a řeší se podle občanského zákoníku. Jakákoliv práva osob k doméně jsou totiž ryze smluvní a samotné nakládání s doménou tak není předmětem trestního práva. Nemůže být proto důvodem pro trestní stíhání a uvěznění.

Právní povaha domén

V rámci občanskoprávních vztahů je především nutné určit, zda je doména věc, právo nebo jiná majetková hodnota. Většina právních znalců z oblasti IT se shoduje na tom, že doména spadá do kategorie „Jiná majetková hodnota“. Jde o jakousi zbytkovou skupinu, která zahrnuje vše, co není věc nebo právo. To vše za předpokladu, že má doména jistou ekonomickou hodnotu.

V dosud publikované literatuře jsou domény často považovány za tzv. „nehmotný statek“, který může být předmětem společenských vztahů bez ohledu na své vyjádření v hmotné podobě. Je pro něj tedy charakteristická schopnost být současně vnímán a užíván zároveň na neomezeném počtu míst kdekoli na světě, neomezeným počtem osob a bez jakékoli hmotné újmy.

Vlastník nebo držitel?

Z


blog comments powered by Disqus
© 2018 Svět hostingu - vše o hostingu a doménách