WEBCLOUD.CZ | DOMENA.CZ

Svět hostingu - Vše o hostingu na jednom místě | Kontakt na redakci

ČTÚ – strašák, nebo pomocník?

03.11.10autor: adminrubrika: Archív, Články

Český telekomunikační úřad vykonává státní správu v oblasti komunikačních služeb, včetně regulace trhu a stanovování podmínek pro podnikání. Smyslem jeho existence má být nahrazení chybějících účinků hospodářské soutěže a vytvoření předpokladů pro ochranu uživatelů a dalších účastníků trhu. Tuto funkci by měl ČTÚ zastávat, než trh dosáhne plně konkurenčního prostředí. Úřad má rovněž zajišťovat ochranu některých služeb v oblasti rozhlasového i televizního vysílání a služeb informační společnosti.

V praxi to znamená, že ČTÚ přiděluje rádiové kmitočty rozhlasovým stanicím, uděluje licence telekomunikačním operátorům či schvaluje práva na výstavbu sítí elektronických komunikací. Důležitou funkcí je i poskytování zkoušek odborné způsobilosti, které jsou nutné k vydání průkazu k obsluze některých vysílacích rádiových zařízení nebo individuálního oprávnění k využívání kmitočtů. V oblasti elektronických komunikací ČTÚ zajišťuje například to, aby uživatelé získali maximální výhody z hlediska možnosti volby služby, ceny a kvality či aby nedocházelo k narušování nebo omezování hospodářské soutěže. Zároveň také podporuje efektivní investice do infrastruktury a inovací.

Dohled nad monopolem

V případě poštovních služeb dohlíží ČTÚ především na to, aby nikdo neporušoval monopol na služby, vyhrazené pouze České poště, tedy dodávání vnitrostátních poštovních zásilek do hmotnosti 50 g a ceny nižší než 18 Kč a také dodávání peněžních částek poukázaných poštovním poukazem. Dále ČTÚ vydává oprávnění pro využívání rádiových frekvencí a provozování jakýchkoliv rádiových vysílacích zařízení. Stejně tak i uděluje oprávnění k využívání telefonních čísel (na základě číslovacích plánů).

V posledních letech spadá pod správu ČTÚ také proces rozvoje digitálního vysílání v České republice, který se řídí Technickým plánem přechodu. Ten stanovuje lhůty, podmínky a postupy při ukončování analogového vysílání v jednotlivých oblastech republiky. Podle aktuální verze tohoto plánu bude analogové televizní vysílání v České republice definitivně vypnuto k 30. 6. 2012.

Spolupráce napříč Evropou

V oblasti elektronických komunikací spolupracuje ČTÚ s mezinárodními vládními i nevládními organizacemi. Čeští zástupci se tak účastní zasedání v rámci orgánů Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), Mezinárodní telekomunikační Unie (ITU), Evropské konference správ pošt a telekomunikací (CEPT), Evropského ústavu pro telekomunikační normy (ETSI) či Světové poštovní unie (UPU). O novinkách a událostech z oblasti telekomunikací informuje ČTÚ ve svých periodikách Telekomunikační věstník a Poštovní věstník.

Mnohem zajímavějším čtením jsou ale měsíční monitorovací zprávy, kde naleznete shrnutí toho nejdůležitějšího, co se na českém trhu událo v oboru telekomunikací. Nejúplnější přehled o dění v rámci ČTÚ pak najdete na Elektronické úřední desce, na níž můžete sledovat rozhodnutí a návrhy, ale také se k nim veřejně vyjadřovat v sekci Diskuzní místo. Pro případ, že by některý ze zaměstnanců ČTÚ jednal s vedlejšími zájmy, zprovoznil úřad protikorupční e-mailovou linku na adrese korupce@ctu.cz.

ČTÚ dnes patří k nejmocnějším úřadům v ČR a za zmínku stojí i fakt, že jako jediný ústřední orgán státní správy má samostatnou kapitolu ve státním rozpočtu. Tento úřad navíc stále rozšiřuje pole své působnosti, především v oblasti internetu a nových médií. Téměř každý významnější subjekt v našem oboru tak bude dříve či později spadat do pravomoci ČTÚ. Nezbývá tedy než doufat, že ve vedení této instituce budou vždy vzdělaní a zkušení odborníci.

Kontakt na ČTÚ

Sídlo:

Český Telekomunikační Úřad

Praha 9, Sokolovská 21 9

Poštovní adresa:

poštovní přihrádka 02

22 5 02 Praha 025

telefon: 224 004 11

fax: 224 004 830

e-mail: podatelna@ctu.cz

web: www.ctu.cz


blog comments powered by Disqus
© 2018 Svět hostingu - vše o hostingu a doménách