WEBCLOUD.CZ | DOMENA.CZ

Svět hostingu - Vše o hostingu na jednom místě | Kontakt na redakci

Přírůstky českých domén a hostingů v květnu 2010

02.06.10autor: adminrubrika: Archív komentáře: View Comments

Činnost BIS

31.05.10autor: adminrubrika: Archív komentáře: View CommentsBIS je zpravodajská instituce českého státu, která působí uvnitř jeho území. Nemá ale výkonnou pravomoc a nemůže tedy nikoho zadržet, zatknout, vyslýchat ani nikomu nic přikazovat nebo k čemukoliv nutit. Služba přijímá úkoly jen od vlády a prezidenta ČR a své výsledky předává pouze jim. BIS má postavení ozbrojené složky, její příslušníci tedy mají vojenské hodnosti a jsou oprávněni držet a nosit služební zbraň, ale mohou ji použít pouze v případech nutné obrany a krajní nouze, stejně jako kterýkoliv občan.

BIS získává velkou část informací z otevřených zdrojů a od partnerských organizací, je ale oprávněna používat i zpravodajské prostředky a spolupracovat s agenty a s policií. Pokud se však pracovník BIS obrátí na občana s jakýmkoliv dotazem, je zcela na jeho rozhodnutí, zda vyhoví nebo odmítne. Stejně tak nemůže kohokoliv odposlouchávat, pro každý odposlech je nutný souhlas předsedy senátu Vrchního soudu.

BIS se v rámci své práce snaží předvídat rizika pro stát, která považuje za nejvážnější a anticivilizační a svou pozornost zaměřuje se především do těchto oblastí:

  • terorismus,
  • ochrana ekonomických zájmů státu,
  • kontrašpionáž,
  • extremismus,
  • šíření zbraní hromadného ničení,
  • obchod s konvenčními zbraněmi a výbušninami,
  • organizovaný zločin,
  • nelegální migrace,
  • bezpečnost informačních a komunikačních systémů,
  • ochrana utajovaných informací.

Nejzajímavější z pohledu našeho oboru jsou právě poslední dvě oblasti, tedy bezpečnost informačních a komunikačních systémů a ochrana utajovaných informací. Zde se úkoly BIS odvíjejí od dokumentu „Národní strategie informační bezpečnosti“, který v roce 2005 schválila česká vláda. Cílem je v tomto případě snížení míry zranitelnosti elektronických komunikačních systémů odhalováním případných útočníků a rozkrýváním způsobů a forem počítačového boje.

BIS proto sleduje, jak a kam se vyvíjejí podvody s elektronickou identitou, falšováním ektronického podpisu, krádeže v elektronických obchodech, kriminální útoky na bankovní a učetní operace, odcizování dat nebo jejich odesílání z počítače bez vědomí uživatele.

Za hlavní nebezpečí pro budoucnost považuje BIS elektronické útoky cíleně zaměřené na strategické ekonomické zájmy státu, například kyberterorismus, který může být hrozbou dodávky elektřiny, plynu, ropy, vyřadit telekomunikační spojení, přerušit dopravu apod. Nově se BIS více soustřeďuje i na tzv. informační boj z obavy, že by jeho prostřednictvím mohly různé ekonomické, lobbistické a politické formace prosazovat své představy a cíle, šířit vlastní ideologii nebo poplašné zprávy a dezinformace.

BIS na svém webu občas publikuje celkem zajímavé informace z archivů, které postupně odtajňuje a přestože celá instituce pracuje v přísném utajení, k veřejnosti je nebývale otevřená. Na e-mailové dotazy reaguje rychle a vstřícně a pro důvěrnější komunikaci přes e-mail nabízí dokonce veřejný šifrovací klíč GnuPG!

Kontaktní údaje
Adresa:
Bezpečnostní informační služba
P. O. BOX 1
150 07 Praha 57

Telefon: 235 521 400
Fax: 235 521 715

E-mail: info@bis.cz
Web: http://www.bis.cz

IGNUM zavádí VDS panel – rozhraní pro vzdálené ovládání virtuálních serverů

26.05.10autor: adminrubrika: Archív komentáře: View Comments

Webové rozhraní, které umožní vzdáleně ovládat virtuální dedikované servery (VDS) z

Elektronické knihy

21.05.10autor: adminrubrika: Archív komentáře: View Comments

Elektronické knihy, digitální kopie skutečných knih, jsou s námi už od roku 1971, kdy odstartoval mezinárodní Project Gutenberg. Digitalizace knih je podobně revolučním krokem jako digitalizace hudby, fotografií a filmu. Dosud ale bránila rozvoji elektronických knih především nepohodlnost čtení na monitoru počítače. Naděje na větší rozmach proto přišla až díky rozšiřování tzv. elektronických čteček.

Odhaduje se, že dnes je k dispozici více než dva miliony zdarma dostupných elektronických knih. Samozřejmě jde z velké části o díla v angličtině a dalších světových jazycích. Zahraniční vydavatelé neberou e-knihy na lehkou váhu a snaží se nenechat si v tomto směru ujet vlak. Elektronické knihy se totiž mnohem snáze publikují a distribuují, a jsou proto v porovnání s papírovými knihami i podstatně levnější.

Známý internetový prodejce Amazon uvedl na trh vlastní čtečku e-knih nazvanou Kindle, kterou dnes vlastní přes 3 miliony lidí. Opravdový průlom ale slibuje až nedávno představený iPad od Applu, který se mimo jiné hodí pro čtení elektronických knih a je podpořen distribučním systémem iBookstore. Během pár týdnů od uvedení v USA si iPad pořídily už stovky tisíc uživatelů a dá se předpokládat, že počet prodaných kusů se bude brzy počítat na miliony.

Hlavní distribuční systémy e-knih zatím neumožňují publikovat knihy v

Co je UPS

14.05.10autor: adminrubrika: Archív komentáře: View Comments

Akronym UPS pochází z anglického označení Uninterruptible Power Supply nebo také Uninterruptible Power Source. Může jít o malé zařízení, stejně jako o velký systém pro všechny přístroje, které by neměly být neočekávaně vypnuty. UPS je tedy zapojen mezi zdrojem energie a napájeným zařízením, kterému v případě výpadku zajišťuje souvislou dodávku elektřiny.

UPS je v podstatě akumulátor, který je udržován v nabitém stavu. V případě, že dojde k přerušení dodávky elektřiny, UPS začne ihned napájet zařízení. Napájí jej až do svého vybití, nebo obnovení dodávky proudu. Doba napájení závisí na kapacitě a počtu akumulátorů v UPS, stejně jako na spotřebě napájených zařízení.

V některých případech stačí napájení jen na několik minut, než se uloží rozdělaná práce. Jindy je ale potřeba udržet servery či jiné v přístroje v nepřetržitém chodu řadu hodin, dokud není obnovena dodávka elektřiny.

Možným ohrožením napájených zařízení ale není zdaleka jen samotný výpadek proudu. Stejně tak nebezpečná jsou například přepětí a podpětí, neboli dočasné či trvalé zvýšení a poklesy napětí způsobená zpravidla chybami regulace v přenosové síti. Elektrická síť navíc může trpět i kvůli připojeným zařízením a vnějším vlivům jako jsou indukce při úderu blesku či šum v síti způsobený jiskřením v motorech apod.

Většina těchto anomálií přitom může mít nepříjemné následky: od rychlého opotřebovávání přístrojů a elektromagnetického rušení, přes padání počítačů a změny rychlosti motorů, až po poškození a nefunkčnost napájených zařízení.

V případě datových center s důležitými servery se používají téměř výhradně nejpokročilejší a také nejdražší typy UPS – tzv. online UPS. Ty jsou stále připojeny k bateriím, které se nepřetržitě dobíjejí a na výstupu je proto vždy konstantní napětí. Díky tomu nehrozí krátký výpadek při přepínání na záložní zdroj. Často obsahují i komunikační rozhraní, které dokáže napájenému zařízení předat pokyn k uložení dat a ukončení práce, případně ho i bezpečně vypnout.

Předpokladem pro takový provoz je samozřejmě objekt s kvalitním uzemněním, hromosvodem a přepěťovou ochranou. Pro delší provoz celého systému bez dodávek elektřiny bývá často v záloze i generátor elektřiny (agregát) na naftu nebo plyn.

Nejčastěji chráněnými systémy jsou vedle datových center s významnými servery také životně důležitá zařízení. Už mnoho let využívají UPS především nemocnice, letištní terminály, klíčové telekomunikační ústředny i strategické vojenské objekty.

 

]]>

Jak ušetřit za hosting

07.05.10autor: adminrubrika: Archív komentáře: View Comments

Velmi často se stává, že uživatelé webhostingových služeb hledají cestu, jak tyto služby využívat levněji nebo zcela zdarma. Zpravidla ale nebývá šťastným řešením přecházet na tzv. freehosting. Jeho kvalita je v ČR stále ještě diskutabilní a určitě neodpovídá potřebám respektovaného či reprezentativního webu. Je to jednoduše tím, že si zatím nikdo nemůže dovolit poskytovat špičkové služby zdarma. Budeme se proto zabývat hlavně tím, jak ušetřit, ale ne na úkor kvality.

Komu stačí provozovat na své doméně jen malý web bez dodatečných služeb, jako jsou databáze či e-mail, může využít možností základního, jednoduchého hostingu, který nabízí někteří doménoví registrátoři ke každé registrované doméně. Zajímavá je například nabídka Webové vizitky zdarma k

Page 5 of 13« First...3456710...Last »
© 2018 Svět hostingu - vše o hostingu a doménách