WEBCLOUD.CZ | DOMENA.CZ

Svět hostingu - Vše o hostingu na jednom místě | Kontakt na redakci

Elektronický platební rozkaz

09.01.11autor: Lubor Kopeckýrubrika: Články

Již dva roky se můžeme domáhat uhrazení svých pohledávek tzv. elektronickým platebním rozkazem. Cílem jeho zavedení je snaha zefektivnit a urychlit činnost soudů a usnadnit občanům možnost domoci se svých práv. Věřitelé díky němu ušetří čas a dokonce i polovinu poplatků.

Od roku 2008 se může kdokoliv domáhat uhrazení své pohledávky návrhem na vydání elektronického platebního rozkazu. Standardizovaný formulář elektronického platebního rozkazu, který připravilo Ministerstvo spravedlnosti, je k dispozici na webu Justice.cz v sekci ePodatelna. Tento formulář je třeba vyplnit a odeslat vybranému soudu. Návrh na vydání elektronického platebního rozkazu však může u soudu podat jen osoba, která má možnost podepsat ho svým zaručeným elektronickým podpisem. Ten je možné získat na kterékoli poště či kontaktních místech CzechPoint.

Rozkaz až do výše milionu

Elektronický platební rozkaz pak přijme podatelna soudu a automaticky odešle žalobci informaci o tom, že návrh na jeho vydání soud obdržel. Zároveň mu soud sdělí číslo účtu včetně variabilního symbolu, kam je nutné zaplatit soudní poplatek. Ten je v tomto případě o polovinu nižší než u běžných žalob a platebních rozkazů. Do vymáhané částky 15 000 Kč činí poplatek 300 Kč, nad tuto částku pak dvě procenta z hodnoty sporu. Touto cestou lze vymáhat částku až do výše jednoho milionu korun.

Splní-li tedy žalobce všechny náležitosti a uhradí soudní poplatek s příslušným variabilním symbolem, vydá soud elektronický platební rozkaz, ve kterém nařídí žalovanému, aby do 15 dnů od jeho doručení zaplatil žalobci uplatněnou pohledávku a náklady řízení. Žalovaný ale ve stejné době může proti platebnímu rozkazu podat odpor.. Elektronický platební rozkaz funguje jako zkrácené řízení, probíhá tedy bez jednání a dokazování. Záleží jen na žalovaném, zda proti rozhodnutí podá odpor či námitky, nebo rozhodnutí přijme.

Je jen na žalovaném, zda bude rozkaz akceptovat

Konečný platební rozkaz má pak písemnou podobu a je zasílán poštou. Žalovanému je nutné jej doručit do vlastních rukou, jiné doručení je vyloučeno. V případě, že žalovaný v dané lhůtě podá odpor, ruší se tím platební rozkaz v plném rozsahu. Na soudu je pak nařídit soudní jednání a řádné řízení. V opačném případě bude mít platební rozkaz účinky pravomocného rozsudku.

Tento nástroj je tedy výhodný hlavně v případech, kdy žalovaný uznává svůj dluh. Proto mohou být prostřednictvím elektronického platebního rozkazu jednodušeji vymáhány zejména neuhrazené účty za nájemné nebo za elektřinu, dluhy u dopravních podniků či poplatky za veřejnoprávní televizi. Je jen škoda, že elektronické platební rozkazy nevyřizují soudy přednostně, tedy dříve než návrhy na vydání běžných platebních rozkazů.

Ministerstvo spravedlnosti předpokládá, že návrhů na vydání elektronického platebního rozkazu bude v České republice podáváno kolem 400 tisíc ročně. Zavedení elektronického platebního rozkazu tak sice povede ke zvýšení míry komfortu žalobců a jejich právních zástupců, kteří si opatří ověřený elektronický podpis, urychlení soudního řízení však elektronický platební rozkaz nepřinese.


blog comments powered by Disqus
© 2018 Svět hostingu - vše o hostingu a doménách