WEBCLOUD.CZ | DOMENA.CZ

Svět hostingu - Vše o hostingu na jednom místě | Kontakt na redakci

Rubrika „Archív

Co jste o CZ doménách nevěděli

18.06.10autor: adminrubrika: Archívkomentáře: View Comments

Kdo ve skutečnosti drží české domény? Zhruba z poloviny jsou to organizace (převážně společnosti) a z poloviny jednotlivci. V rámci jednotlivců pak tvoří 87 % muži a 13 % ženy. Největší počet domén v rukou jednoho držitele je necelých dva a půl tisíce domén. Držitelů, kteří si vystačí s pouhou jednou doménou, je 324 993, s dvěma doménami pak 29 450.

Zajímavé je i geografické rozmístění domén. Téměř třetina domén, zhruba 200 tisíc, je registrováno pražskými subjekty, 43 tisíc jich vlastní obyvatelé Brna a 18 tisíc Ostraváci. Nejméně českých domén je drženo v Karlových Varech. V rámci zahraničních držitelů leží 8 128 domén v německých rukách, 6 013 je registrováno slovenskými subjekty a 4 910 domén drží subjekty z USA. Držitelé českých domén se ale nacházejí i v takových destinacích, jako jsou Seychely (389), Thajsko (163), Kostarika (162) či Kypr (144).

V případě délky domén zpráva říká, že všechny jednoznakové domény (36) i dvouznakové (1296) jsou již obsazené. Tříznakové domény byly k poslednímu dni roku 2009 vyčerpány z 31 % a zbývalo ještě 32 994 kombinací. České domény mají nejčastěji osm až devět znaků. Nejvyšší povolený počet znaků je 63. Této délky dosahují zatím jen dvě domény.

Podle unikátních IP adres v NS záznamech obsluhuje domény .CZ celkem 4 605 různých DNS serverů, nejčastěji na platformě Bind. Z MX záznamů pak vyplývá, že e-mailovou komunikaci pro české domény zajišťuje 31 tisíc různých mail serverů, ze kterých 28,2 % běží na Postfix a 15,1 % na softwaru Microsoft. Weby na doménách .CZ poskytuje bezmála 30 tisíc různých webových serverů, z nichž rovných 70 % využívá aplikace Apache.

Co se týká obsahu českých domén, pak z průzkumu sdružení CZ.NIC vyplynulo, že 43,5 % domén slouží k firemním prezentacím, 6,58 % e-shopům a 2,92 % státním institucím. Oproti tomu jen 7,17 % domén jsou soukromé stránky a 1,17 % blogy. Velký podíl však zabírají i domény, které jsou tzv. parkovány (16,17 %) nebo nefunkční (9 %), případně nedostupné (7,08 %). Další zajímavou skutečností jsou podíly domén, které jsou na prodej (2,5 %) či které se věnují erotice (0,17 %).

V uplynulém roce přibylo zhruba 128 tisíc nových .CZ domén, které představují meziroční nárůst 26 % a ke konci minulého roku tak byl celkový stav 629 327 domén. V roce 2009 bylo měsíčně zaregistrováno v průměru 15 890 domén, což představuje registraci nové domény zhruba každé 3 minuty.

Horší jsou pak výsledky zjištění, kolik domén je připraveno na přechod k protokolu IPv6. Nový protokol podporuje pouhých 3,53 % DNS serverů, 1,35 % mail serverů a 0,99 % webových serverů. Doménový registr .CZ má ale dobře našlápnuto a velké meziroční přírůstky vypovídají o tom, že se můžeme začít pomalu těšit na dosažení milionté .CZ domény!

Domain

]]>

Co je Plesk

14.06.10autor: adminrubrika: Archívkomentáře: View Comments

Prostřednictvím Plesku jsou po celém světě spravovány miliony domén a důvodem je opravdu snadná a přehledná administrace serverů, která vyhovuje většině správců více než příkazová řádka. Plesk podporuje nejen všechny důležité operační systémy, ale také celou paletu serverových aplikací, od antivirů a antispamů přes databáze a mailservery až po statistiky a FTP servery. Vzhledem k tomu, že lze všechny instalované aplikace spravovat přes jedno rozhraní a rychle vytvářet nové virtuální servery pomocí šablon, stává se z Plesku mocný nástroj.

Další velkou předností Plesku je možnost spravovat více serverů z jednoho ovládacího panelu. Tím se mnoha administrátorům splnil jejich sen ovládat a sledovat celou svou serverovou farmu z jediné aplikace. Plesk navíc umožňuje i oddělit správu samotného serveru od administrace domén umístěných na serveru.

Nejedná se jen o nástroj pro administrátory. Velkou výhodou této aplikace je vytváření zákaznických účtů s přidělenými právy, jejichž pomocí mohou zákazníci v omezené míře spravovat své virtuální servery a domény. To je většinou výhodné pro obě strany – správce serveru nemusí řešit každou drobnost a zákazník si může jednoduché úkony provést sám, aniž by musel kontaktovat správce a čekat na provedení změn. Novým uživatelům jsou případně na webu Parallels nápomocny snadno pochopitelné tutoriály o práci s Pleskem.

Na poli administrování serverů je jen málo konkurenčních aplikací, které umožňují tak rychlou, přehlednou a komfortní práci na všech operačních systémech. Plesk je proto velmi častou volbou provozovatelů serverů, kteří chtějí administrovat servery ve vlastní režii a bez vysokých nároků na administrátory.

Jedním z

IGNUM nabízí nouzovou vzdálenou správu serverů KVM-over-IP

14.06.10autor: adminrubrika: Archívkomentáře: View Comments

Společnost IGNUM vychází vstříc zákazníkům, kteří poptávali možnost kompletní vzdálené správy svých serverů. Nasazením technologie KVM-over-IP je minimalizována nutnost nákladné správy serverů přímo v

Konec soukromí

04.06.10autor: adminrubrika: Archívkomentáře: View Comments

Odborníci radí nesvěřovat síti cokoliv ze svého soukromí. Přístup uživatelů internetu je ale přesně opačný a trendem posledních let je tzv. informační exhibicionismus. Zatímco různé instituce řeší, jak právně zamezit případnému zneužívání dat ze strany provozovatelů internetových služeb, zakladatel a vlastník sítě Facebook Mark Zuckerberg nedávno prohlásil „éra soukromí na internetu je pryč“. Konstatoval tím skutečnost, že lidé vlastně soukromí nepotřebují, nechtějí a nemají ani obavy ze zneužití informací o sobě. Naopak těží z výhod toho, že sdílejí společný a neanonymní prostor s lidmi, se kterými se osobně znají.

Abychom našli práci, seznámili se nebo informovali přátele, zveřejňujeme na internetových serverech své životopisy, záliby, adresy, přátele, fotografie, videa a spoustu dalších materiálů, které mohou dobře posloužit každému, kdo nám chce uškodit nebo zneužít informace o nás k vlastním cílům. Vůbec nejnebezpečnější se zatím zdá být dobrovolné sdělování své momentální polohy na mapě nebo zdravotní a finanční situace.

Naše soukromí v internetové síti ale ani zdaleka neohrožují jen údaje, které sami publikujeme. Každý z nás za sebou nevědomky zanechává celou řadu stop. Každý provozovatel serveru má možnost zjistit naši IP adresu, poskytovatele internetu, hostname, verzi operačního systému a prohlížeče, stát, jazyk a většinou i stránku, ze které jsme na server přišli a stránku, kam odcházíme.

Všechny dobrovolně zveřejňované údaje i nevědomky zanechávané stopy by nepředstavovaly žádné nebezpečí, kdyby nebyly předmětem zájmu podvodníků, komerčních subjektů a především bezpečnostních složek různých států. Už několikrát jsme v našich článcích narazili na směrnici 2006/24/ES Evropské unie, která všem členským státům uložila povinnost začlenit do své legislativy uchovávání provozních a lokalizačních údajů (tzv. data retention).

Od roku 2006 tak naše zákony požadují po poskytovatelích služeb elektronických komunikací, aby po dobu šesti měsíců uchovávali podrobná data o tom, co a jak dělají jejich zákazníci, konkrétně kdo, kdy a odkud komu telefonuje, kdo a kdy se připojuje k internetu a ještě mnohem více. Tato data mají sloužit policejním složkám k řešení závažných trestných činů a k usvědčování pachatelů, přičemž související náklady hradí stát ze svého rozpočtu.

Ani to nepřipadá našim bezpečnostním složkám dostatečné a žádají další kroky, například zrušení předplacených telefonních karet mobilních operátorů, které umožňují jejich držitelům zůstat vůči provozovatelům v anonymitě. Stejně tak se jim nelíbí ani to, že se lidé mohou připojovat k internetu anonymně prostřednictvím bezdrátových sítí na veřejných místech, jako jsou restaurace, kavárny, knihovny, letiště apod.

V tom, co o sobě sdělujeme, bychom měli být obezřetní. Zachování možnosti zůstat v anonymitě je zásadní podmínkou uchránění svého soukromí i identity a ponechání si svobody působit v prostředí internetu bez obav ze zneužití nebo případných represí.

]]>

Přírůstky českých domén a hostingů v květnu 2010

02.06.10autor: adminrubrika: Archívkomentáře: View Comments

Činnost BIS

31.05.10autor: adminrubrika: Archívkomentáře: View Comments







BIS je zpravodajská instituce českého státu, která působí uvnitř jeho území. Nemá ale výkonnou pravomoc a nemůže tedy nikoho zadržet, zatknout, vyslýchat ani nikomu nic přikazovat nebo k čemukoliv nutit. Služba přijímá úkoly jen od vlády a prezidenta ČR a své výsledky předává pouze jim. BIS má postavení ozbrojené složky, její příslušníci tedy mají vojenské hodnosti a jsou oprávněni držet a nosit služební zbraň, ale mohou ji použít pouze v případech nutné obrany a krajní nouze, stejně jako kterýkoliv občan.

BIS získává velkou část informací z otevřených zdrojů a od partnerských organizací, je ale oprávněna používat i zpravodajské prostředky a spolupracovat s agenty a s policií. Pokud se však pracovník BIS obrátí na občana s jakýmkoliv dotazem, je zcela na jeho rozhodnutí, zda vyhoví nebo odmítne. Stejně tak nemůže kohokoliv odposlouchávat, pro každý odposlech je nutný souhlas předsedy senátu Vrchního soudu.

BIS se v rámci své práce snaží předvídat rizika pro stát, která považuje za nejvážnější a anticivilizační a svou pozornost zaměřuje se především do těchto oblastí:

  • terorismus,
  • ochrana ekonomických zájmů státu,
  • kontrašpionáž,
  • extremismus,
  • šíření zbraní hromadného ničení,
  • obchod s konvenčními zbraněmi a výbušninami,
  • organizovaný zločin,
  • nelegální migrace,
  • bezpečnost informačních a komunikačních systémů,
  • ochrana utajovaných informací.

Nejzajímavější z pohledu našeho oboru jsou právě poslední dvě oblasti, tedy bezpečnost informačních a komunikačních systémů a ochrana utajovaných informací. Zde se úkoly BIS odvíjejí od dokumentu „Národní strategie informační bezpečnosti“, který v roce 2005 schválila česká vláda. Cílem je v tomto případě snížení míry zranitelnosti elektronických komunikačních systémů odhalováním případných útočníků a rozkrýváním způsobů a forem počítačového boje.

BIS proto sleduje, jak a kam se vyvíjejí podvody s elektronickou identitou, falšováním ektronického podpisu, krádeže v elektronických obchodech, kriminální útoky na bankovní a učetní operace, odcizování dat nebo jejich odesílání z počítače bez vědomí uživatele.

Za hlavní nebezpečí pro budoucnost považuje BIS elektronické útoky cíleně zaměřené na strategické ekonomické zájmy státu, například kyberterorismus, který může být hrozbou dodávky elektřiny, plynu, ropy, vyřadit telekomunikační spojení, přerušit dopravu apod. Nově se BIS více soustřeďuje i na tzv. informační boj z obavy, že by jeho prostřednictvím mohly různé ekonomické, lobbistické a politické formace prosazovat své představy a cíle, šířit vlastní ideologii nebo poplašné zprávy a dezinformace.

BIS na svém webu občas publikuje celkem zajímavé informace z archivů, které postupně odtajňuje a přestože celá instituce pracuje v přísném utajení, k veřejnosti je nebývale otevřená. Na e-mailové dotazy reaguje rychle a vstřícně a pro důvěrnější komunikaci přes e-mail nabízí dokonce veřejný šifrovací klíč GnuPG!

Kontaktní údaje
Adresa:
Bezpečnostní informační služba
P. O. BOX 1
150 07 Praha 57

Telefon: 235 521 400
Fax: 235 521 715

E-mail: info@bis.cz
Web: http://www.bis.cz

Page 10 of 27« First...8910111220...Last »
© 2018 Svět hostingu - vše o hostingu a doménách