WEBCLOUD.CZ | DOMENA.CZ

Svět hostingu - Vše o hostingu na jednom místě | Kontakt na redakci

Rubrika „Archív

Hrozba přetížení sítě

18.01.10autor: adminrubrika: Archívkomentáře: View Comments

Ještě před třemi lety byl běžnou součástí podmínek pro připojení domácností k internetu limit maximálního objemu dat, které může uživatel v daném měsíci stáhnout. Tím bylo do určité míry zaručeno, že zákazníci nebudou nepřetržitě stahovat data plnou rychlostí a neúměrně tak zatěžovat síť.

Tyto limity ale postupně zrušili téměř všichni poskytovatelé internetu a brzy nato se vyrovnávali s tím, že toho stále více uživatelů využívá, ať už ke sledování filmů on-line nebo stahování obsahu ze serverů typu Rapidshare. Nejednou byly sítě i velkých providerů přetíženy tak, že to pocítila většina jejich zákazníků.

Žádná současná síť poskytovatelů internetu nemůže být z ekonomických důvodů postavena tak, aby ji každý uživatel mohl soustavně a naplno vytěžovat. Přesto většina providerů zvyšuje rychlost připojení a přibírá nové zákazníky, aniž by výrazně investovali do rozvoje své sítě. Výsledkem je přetěžování síťové infrastruktury, které přivedlo provozovatele na myšlenku zavést mechanismy, které umožňí udržovat kontrolu nad zatížením své sítě.

Velcí operátoři se buď s určitým procentem přetěžujících uživatelů ve své síti smíří, nebo vůči nim uplatní restriktivní opatření, o kterých však nechtějí na veřejnosti příliš prozrazovat, aby neodradili nové zákazníky. Většina poskytovatelů si také ve svých všeobecných podmínkách nechává otevřená zadní vrátka pro přerušení nebo omezení dodávky konektivity například z technických či provozních důvodů nebo v případě porušení zákona uživatelem. To se ale nedá považovat za nějaké skutečné řešení.

Alternativou pro budoucnost je tzv. „carrier-grade QoS“ (Quality of Service), který přispívá k rozmělnění datového provozu mezi všechny zákazníky dané sítě. Tímto způsobem lze zajistit rovnoměrné rozprostření zátěže celé sítě a spravedlivě rozdělit konektivitu mezi jednotlivé zákazníky podle nastavených priorit. Důležité datové toky jsou v takových případech upřednostěny před těmi nedůležitými, které si mohou dovolit ztratit část paketů nebo putovat delší cestou.

Jediným východiskem pro budoucnost se zdá být neustálé posilování celé síťové infrastruktury, což je ovšem pro poskytovatele internetu náročné jak z

Co je Cron

18.01.10autor: adminrubrika: Archívkomentáře: View Comments

Aplikace Cron je nejčastěji využívána správci serverů k

Činnost Správy základních registrů

18.01.10autor: adminrubrika: Archívkomentáře: View Comments

Správu základních registrů zřídilo v uplynulém roce Ministerstvo vnitra ČR v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. Úřad by měl zajišťovat provoz a bezpečnost informačního systému takzvaných základních registrů a zpřístupnění referenčních údajů z registrů. Důvodem bylo řešení dosavadních potíží souvisejících s nejednotností, multiplicitou a neaktuálností klíčových databází státních institucí.

Ředitelem Správy základních registrů byl jmenován Michal Novák a celý úřad je podřízen Ministerstvu vnitra, kam spadá pod úsek náměstka ministra vnitra pro informatiku Jaroslava Chýlka. Správa základních registrů sídlí v budově Ministerstva vnitra v Praze na náměstí Hrdinů 1634/3.

Hlavní výhodou základních registrů má být to, že v nich budou uchovávány pouze aktuální údaje a ty budou považovány za správné. Občané tak možná nebudou muset stále dokola vyplňovat informace o sobě na různých úřadech. V současné době ale zatím úřad žádné registry neprovozuje, celý projekt se nachází teprve ve fázi probíhajících výběrových řízení na dodavatele jednotlivých registrů.

Měly by vzniknout celkem čtyři základní registry, které budou shromažďovat veškeré potřebné informace o občanech ČR, cizincích žijících na území ČR a nemovitostech. Údaje obsažené v těchto základních registrech se budou získávat z agendových informačních systémů, v rámci kterých budou existovat editoři, oprávnění zapisovat údaje do základního registru.

Tzv. referenční údaj bude přebírán ze systému základních registrů a v příslušných agendách se bude využívat jako údaj zaručený, platný a aktuální, bez nutnosti jeho ověření. Úřady tak budou povinny využívat právě data ze základních registrů a nikoli je vyžadovat po občanovi. Finální stav by proto měl být takový, že bude stačit jedna změna v registru, například při změně jména nebo adresy a ta se vzápětí promítne i v ostatních registrech.

Půjde tedy o tyto čtyři základní registry:

Základní registr obyvatel (ROB)

Bude shromažďovat referenční údaje o občanech České republiky a o cizincích s dlouhodobým nebo trvalým pobytem na našem území. Mezi tyto údaje patří například jméno a příjmení, datum a místo narození a úmrtí a státní občanství.

Základní registr osob ((ROS)

Povede referenční údaje o právnických osobách, podnikajících fyzických osobách a orgánech veřejné moci i o nekomerčních subjektech, jako jsou občanská sdružení a církve.

Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN)

Bude shromažďovat údaje o územních prvcích (například území obce, katastrální území, stavební objekt, adresní místo, pozemek v podobě parcely apod.) a údaje o územně evidenčních jednotkách (například části obce, ulice nebo jiná veřejná prostranství). Správcem registru územní identifikace, adres a nemovitostí bude Český úřad zeměměřický a katastrální.

Základní registr práv a povinností

Bude zpracovávat referenční údaje o agendách orgánů veřejné moci (například oprávnění k přístupu k jednotlivým údajům) a o některých právech a povinnostech fyzických a právnických osob. Tento registr by měl sloužit jako garance bezpečné správy dat občanů a subjektů vedených v jednotlivých registrech a jeho správcem bude přímo Ministerstvo vnitra.

Propojení těchto základních registrů bude zajišťovat informační systém základních registrů (ISZR), jehož správcem je právě nově vytvořený úřad Správa základních registrů. Technologickou platformu informačního systému budou zajišťovat Komunikační infrastruktura veřejné správy (KIVS) a Centrální místo služeb (CMS). Systém by měl být spuštěn od 1. 7. 2010 ve zkušebním provozu a o rok později v ostrém provozu. Tak se necháme překvapit!

]]>

Datové schránky v praxi

18.01.10autor: adminrubrika: Archívkomentáře: View Comments

 

Datové schránky vznikly s jediným cílem: vyřešit komunikaci mezi státem a občany (především podnikajícími). Kdo dosud neměl tu čest vyzkoušet si používání datových schránek, tomu je lze nejstručněji popsat jako neprofesionální a zastaralé webové rozhraní pro práci s e-maily, přičemž každá zpráva je po deseti dnech považována za přečtenou a po devadesáti dnech je smazána.

Jedná se tedy o elektronickou poštu provozovanou státem, konkrétně Českou poštou, kdykaždý uživatel (ze zákona zatím jen úřady a společnosti) obdrží své přihlašovací údaje. Princip fungování tohoto systémuvychází z předpokladu, že nikdo jiný

Doména PL v akci

18.01.10autor: adminrubrika: Archívkomentáře: View Comments

EU domény s národními znaky

13.01.10autor: adminrubrika: Archívkomentáře: View Comments
Page 18 of 27« First...101617181920...Last »
© 2018 Svět hostingu - vše o hostingu a doménách