WEBCLOUD.CZ | DOMENA.CZ

Svět hostingu - Vše o hostingu na jednom místě | Kontakt na redakci

Domény AT a ES v akci

24.03.10autor: adminrubrika: Archív komentáře: View Comments

Předvolební internet

19.03.10autor: adminrubrika: Archív komentáře: View Comments

Z pohledu na uplynulé desetiletí vyplývá, že bez ohledu na to, jaká strana či koalice v naší zemi právě vládne, jsou miliardové státní projekty v oblasti informačních technologií jednou velkou katastrofou. Stačí jen připomenout politické a finanční pozadí projektů Internet do škol, Portál veřejné správy, Czech Point, Datové schránky a řady dalších. Ve všech těchto případech stát vydal astronomické sumy, mnohonásobně převyšující hodnotu projektů, na základě sporných výběrových řízení a s výsledkem, pod který by se žádný profesionál nepodepsal.

Přestože lidé na nejvyšších státních postech, a to nejen u nás, zpravidla nechápali podstatu fungování internetu, vždy se snažili ho nějakým způsobem dostat pod svou kontrolu. V totalitních státech to člověk jaksi očekává, jinak by nebyly totalitní. Stále častěji se s tím ale budeme setkávat i v demokratických zemích. Asi nejsmutnějším příkladem je nedávno přijatá „internetová gilotina“ ve Francii, kde může být internet odepřen každému, kdo jeho prostřednictvím opakovaně porušuje některý z místních zákonů.

Příklady zasahování do svobody internetu bychom samozřejmě našli i u nás, vzpomeňme například na případ likvidace serveru s kopiemi dokumentů o politickém pozadí kauzy Diag Human nebo likvidaci serveru Stanislava Pence s údaji o statisících lidí, o které se zajímala bývalá Státní bezpečnost. Všichni politici také před třemi lety svorně a ochotně přijali evropskou směrnici o monitorování e-mailové komunikace, v minulém roce potom nechybělo mnoho a Rada pro rozhlasové a televizní vysílání mohla kontrolovat obsah na internetu se stejnými pravomocemi, jaké má v oblasti rozhlasu a televize.

Rozhodně by bylo bláhové myslet si, že už jsou politici spokojení a přejdou je touhy po dalším rozšiřování svého vlivu na internet. Samozřejmě to není součástí žádného oficiálního politického programu a nikdo to nebude hlásat jako svůj předvolební slib. Obávám se proto, že rozvoj internetu nebude v letošním předvolebním boji součástí žádné debaty. Státní dohled nad internetem je totiž nevyřčené téma, na kterém se shodnou zástupci všech parlamentních stran.

O vztahu našich politiků k internetu se dá hodně usuzovat i z toho, jak s internetem zacházejí právě teď, kdy se blíží vrchol předvolební kampaně. Zatímco během posledních voleb toho o internetu ještě moc nevěděli a boj o parlamentní křesla se odehrával spíše v jiných médiích, tentokrát by to mělo být jinak. V uplynulých letech podlehla většina českých uživatelů internetu kouzlu sociálních sítí, především pak Facebooku. Právě toto médium se stane novým politickým kolbištěm, kde se budou formovat a vyhraňovat skupiny namířené proti různým politickým stranám nebo jejich představitelům.

Poprvé si čeští politici uvědomili sílu sociálních sítí při loňské vajíčkové kampani ParoubEgg, která vznikla víceméně spontánně právě v prostředí Facebooku. Tehdy si činitelé všech stran uvědomili, že s internetovými sociálními sítěmi musejí počítat a poprat se s jejich nepředvídatelností a nepoddajností. Nikdo z vrcholných politiků se přitom neobtěžoval s tím, aby skutečně porozuměl procesům uvnitř sociálních sítí. Namísto toho si strany najaly profesionální reklamní agentury, které zajišťují jejich předvolební kampaně.

Dnes tedy najdete na Facebooku profily téměř všech našich významnějších politiků. Bylo by ale naivní myslet si, že to jsou oni, kdo publikuje své názory a myšlenky. Téměř ve všech případech je to součást práce tiskového oddělení. Stejně tak agentury neponechaly náhodě okruh fanoušků, mohlo by se totiž stát, že by někteří politici a strany moc přátel nezískali a vznikly tak profily tisíců neexistujících lidí, které posloužily k tomu, aby politici v rámci Facebooku nepůsobili dojmem osamocených vyvrhelů. Spolehlivě můžeme před volbami očekávat i umělé vytváření skupin, které se už nebudou formovat jen spontánně, nýbrž stále častěji pod taktovkou reklamních agentur a tiskových oddělení jednotlivých stran.

Více než kdy předtím věnují politické strany také pozornost svým webovým prezentacím, které opět svěřili profesionálním agenturám. Po technické stránce jim většinou není moc co vytýkat, s obsahem už je to ale horší. Parlamentní strany se na svých webech věnují převážně útokům proti svým konkurentům a nerealizovatelným slibům, než aby informovaly o své vlastní dosavadní činnosti. Obecně se tedy dá prohlásit, že zajímavější počtení nabízejí spíše weby malých neparlamentních stran.

Navíc se u nás poprvé objevila politická zbraň v podobě „pirátských stránek“, které se vydávají za oficiální web určité strany s cílem oslovit její případné voliče. Odkaz na tyto falešné stránky lze jednoduše najít pomocí vyhledávače. Tato forma politického útoku je jen velmi těžko postižitelná a není snadné odhalit autora takového webu. Můžeme proto počítat s tím, že se předvolební stratégové budou k podobným neférovým útokům uchylovat čím dál častěji.

Našim vrcholným státním činitelům se naštěstí zatím nedaří kontrolovat internet a přístup k němu, nesmíme ale zapomínat všímat si toho, jak politici vnímají internet a jak s ním zacházejí. Dopustíme-li, aby měly politické strany moc nad internetem, přijdeme zároveň o poslední možnost cokoliv ovlivnit. Je totiž jisté, že uskuteční-li se v politice nějaká opravdová změna, bude u jejího základu stát internet.

 

]]>

IGNUM nabízí zvýhodněné virtuální dedikované servery

16.03.10autor: adminrubrika: Archív komentáře: View Comments

Jak změnit držitele domény

12.03.10autor: adminrubrika: Archív komentáře: View Comments

Vzhledem k tomu, že každý doménový registrátor přistupuje ke změně držitele domény jinak, je potřeba nejprve přiblížit, jak tento proces funguje. CZ.NIC, nejvyšší autorita v oblasti domén, nestanovuje žádné podmínky, za kterých se mohou převádět domény na jiného držitele. Každý registrátor má tedy moc měnit držitele domény ve svém registru, aniž by tento krok musel schvalovat někdo další. Kdyby však došlo k tomu, že někdo neoprávněně přišel o svou doménu, obrátí se na sdružení CZ.NIC, které si může od daného registrátora vyžádat průkazné doklady o tom, zda držitel skutečně souhlasil s převodem své domény na někoho jiného.

Každý registrátor CZ domén si proto může sám určit, jakým způsobem bude požadovat souhlas držitele domény. U některých registrátorů se můžete setkat s tím, že jim stačí souhlas stávajícího držitele domény v podobě pouhého kliknutí na odkaz v zaslaném autorizačním e-mailu. Jde sice o jednoduché a elegantní řešení, nicméně po právní stránce je přinejmenším sporné a je pouze otázkou času, kdy tímto způsobem někdo přijde o svou doménu a bude se domáhat spravedlnosti. Registrátor bude v takovém případě jen velmi těžko dokazovat průkaznost změny držitele, když má k dispozici jen IP adresu toho, kdo změnu potvrdil.

Převážná většina registrátorů proto požaduje mnohem důkladnější doklad o tom, že držitel domény souhlasí s jejím převodem na někoho jiného. Standardní postup je takový, že aktuální držitel zažádá o převod domény, zpravidla přímo v systému registrátora, přičemž je potřeba znát nebo založit tzv. identifikátor budoucího držitele. Jde o unikátní kód, pod kterým je držitel veden v centrálním registru CZ.NIC a lze jej zjistit například pomocí databáze WHOIS.

Systém registrátora pak automaticky vytvoří potřebný dokument a zašle jej na zadaný e-mail. Dosavadní i nadcházející držitel musí vytištěnou verzi tohoto dokumentu podepsat a svůj podpis nechat úředně ověřit. Není přitom nutné navštěvovat notáře, svůj podpis lze nechat ověřit na obecních úřadech, pobočkách České pošty či provozovnách sítě Czech Point.

Je-li některá z účastnících se stran právnickou osobou (společnost či sdružení), může žádost podepsat jen ta osoba, která je oprávněna jednat za společnost (zpravidla jednatel). K žádosti je pak zpravidla nutné připojit ještě aktuální výpis z obchodního, nebo jiného rejstříku či jeho kopii, aby měl registrátor jistotu, že je žádost oprávněná.

Dnes, kdy jsou CZ domény zpřístupněny zájemcům z celého světa, dochází stále častěji k tomu, že je jedna ze stran zahraniční osobou. V takovém případě bývá dokazování složitější, zvláště jde-li o právnické osoby. Přístup jednotlivých registrátorů se pak liší podle toho, co kdo považuje za schůdné a přitom dostatečně prokazatelné.

Ve chvíli, kdy je originál žádosti s potvrzenými podpisy a případnými výpisy z registrů doručen osobně či poštou na adresu registrátora, provede jeho odpovědný pracovník převod dané domény na nového držitele. Zároveň založí žádost do svého archivu pro případ, že by bylo potřeba oprávněnost této změny někdy v budoucnu doložit.

]]>

Spolupráce na programu Microsoft WebsiteSpark

10.03.10autor: adminrubrika: Archív komentáře: View Comments

IGNUM zvýšilo připojení datového toku na 10 Gbps!

08.03.10autor: adminrubrika: Archív komentáře: View Comments
© 2018 Svět hostingu - vše o hostingu a doménách